Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giảm đau-kháng viêm-hạ sốt

MEXCOLD IMP® 150

SĐK: VD-23578-15. Mỗi gói chứa: Paracetamol 150 mg. Tá dược: Mannitol, Đường trắng, Povidon, FD & C Red 40 powder, Bột mùi dâu, Aspartam. Hộp 12 gói x 1,4 gam.

Xem chi tiết

MEXCOLD® 100 Chai 500v

SĐK: VD-30401-18 Thành phần dược chất: Paracetamol 100 mg, Thành phần tá dược: Tinh bột mì, Lactose monohydrat, Cellulose vi tinh thể, Povidon, FD&C yellow 6 powder, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Bột mùi quít, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Tinh dầu...

Xem chi tiết

MEXCOLD® 150

SĐK: VD-26168-17. Mỗi gói Thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Paracetamol 150 mg, Tá dược: Manitol, Đường trắng, Povidon, FD & C Red 40 powder, Bột mùi dâu, Aspartam.

Xem chi tiết

MEXCOLD® 500 – chai 500 viên

SĐK: VD-24783-16; Mỗi viên nén chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 500 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Magnesi stearat, FD&C red 40 powder, Bột mùi dâu. Chai 500 viên

Xem chi tiết

MEXCOLD® 500 – Hộp 100 viên

SĐK: VD-24783-16; Mỗi viên nén chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 500 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Magnesi stearat, FD&C red 40 powder, Bột mùi dâu. Hộp 100 viên

Xem chi tiết

MEXCOLD® 650 – Hộp 100v

SĐK: VD-28965-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 650 mg, Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Natri starch glycolat, Povidon K30, Acid benzoic, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Candurin silver fine,...

Xem chi tiết