Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giảm đau-kháng viêm-hạ sốt

MELOXICAM 7,5 mg

SĐK: VD-18740-13. Mỗi viên nén bao phim chứa: Meloxicam 7,5 mg. Tá dược: Natri starch glycolat, Lactose, Cellactose, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol.

Xem chi tiết