Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

LEVOFLOXACIN 500mg

SĐK: VD-27901-17 . Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể 101, Crospovidon, Natri stearyl fumarat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Macrogol 6000, Titan dioxyd,...

Xem chi tiết