Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

LANSOPRAZOL 30

SĐK:VD-31727-19. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Lansoprazol (dưới dạng hạt Lansoprazol 8,5%) 0 mg. Thành phần tá dược: Không có.

Xem chi tiết