Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

LANAM® SC 200mg/ 28,5mg

SĐK: VD-32519-19. Sản thuất theo tiêu chuẩn GMP-EU. Mỗi gói 0,8 g thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat powder) 200 mg. Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat - Syloid...

Xem chi tiết

LANAM® SC 400 mg/ 57 mg

SĐK: VD-32520-19. Sản thuất theo tiêu chuẩn GMP-EU. Mỗi gói 1,6 g thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat powder) 400 mg, Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat - Syloid...

Xem chi tiết