Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

ZANIMEX® 250

SĐK: VD-20746-14. Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Cefuroxim (dưới dạng cefuroxim axetil) 250 mg. Thành phần tá dược: Aerosil, Natri starch glycolat, Natri...

Xem chi tiết

ZANIMEX® 500

SĐK: VD-20203-13. Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: efuroxim (dưới dạng cefuroxim axetil) 500 mg.Thành phần tá dược: Aerosil, Natri starch glycolat, Natri ...

Xem chi tiết
...8910