Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

Amoxcillin 250mg

Amoxicillin 250 mg, Tá dược: Đường trắng, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi tutti frutti, Colloidal anhydrous silica, Talc. Hộp 12 gói x 1 gam.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 1g

Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 875 mg, Sulbactam (dưới dạng sulbactam pivoxil) 125 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể 112, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Sepifilm.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 375

Amoxicillin 250  mg, Sulbactam 125  mg, Tá dược: Đường trắng,  Aspartam,  Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti  frutti. Hộp 12  gói  x  1,2  gam.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 625

Amoxicillin 500 mg, Sulbactam 125  mg. Tá dược: Đường trắng,  Aspartam,  Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti frutti. Hộp 12  gói  x  1,6  gam.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750mg

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg, Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxil) 250 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri croscarmellose, Colloidal silica anhydrous, Magnesi stearat, Sepifilm, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxid. Hộp 2 vỉ x 7 viên nén...

Xem chi tiết

BIOCEMET® DT 500 mg/ 62,5 mg

SĐK: VD-31719-19. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP. Mỗi viên nén phân tán chứa: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted)500 mg. Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat - Avicel (1:1)) 62,5 mg. Thành phần tá dược: Natri saccharin, Bột mùi tutti...

Xem chi tiết
123...