Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Cloxacillin® 2g

Cloxacillin (dưới dạng Cloxacillin natri) 2g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ

Xem chi tiết

Imetoxim® 1g

Cefotaxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3, có phổ kháng khuẩn rộng. So với các cephalosporin thế hệ 1 và 2, Cefotaxim có tác dụng lên vi khuẩn Gram âm mạnh hơn và bền hơn với beta lactamase,...

Xem chi tiết

Nerusyn® 1,5g

Ampicilin 1g; Sulbactam 0,5g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Nerusyn® 3g

Ampicilin 2g; Sulbactam 1g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Nerusyn® 750

Ampicilin 500mg; Sulbactam 250mg, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ, Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Oxacillin® 0,5g

Oxacilin natri 0,5g, Thuốc Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết
...234...