Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Ceftizoxim® 1g

Ceftizoxim Natri 1g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Ceftizoxim® 2g

Ceftizoxim Natri 2g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Ceftizoxim®0,5 g

Ceftizoxim natri 500 mg. Bột Pha Tiêm. Hộp 10 lọ, T/240 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Claminat®1,2 g

Thành phần dược chất: Bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và kali clavulanat tương đương với: Amoxicilin 1000 mg, Acid clavulanic 200 mg, Thành phần tá dược: Không có. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha tiêm. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Cloxacillin® 0,5g

Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin natri) 0.5g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Cloxacillin® 1g

Cloxacilin natri 1g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết