Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Bacsulfo®0,5g/0.5g

Cefoperazon 0,5g; Sulbactam 0,5g (dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn cefoperazon natri và sulbactam natri tỷ lệ (1:1)). Bột Pha Tiêm. Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Bacsulfo®1g/1g

Cefoperazon 1g; Sulbactam 1g(dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn cefoperazon natri và sulbactam natri tỷ lệ (1:1)). Thuốc Bột Pha Tiêm. Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

BACTAMOX® 1,5g

Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 1 g, Sulbactam 0,5 g. Sản phẩm dưới dạng. Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín. Sản xuất theo...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750

Mỗi lọ chứa: Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 500 mg, Sulbactam 250 mg Tá dược: không có. Sản phẩm dưới dạng bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh...

Xem chi tiết

Cefoxitin® 1g

Cefoxitin Natri 1g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Cefoxitin® 2g

Cefoxitin Natri 2g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết
123...