Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

LORATADIN 10mg

SĐK: VD-20754-14. Mỗi viên nén chứa: Loratadin 10 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica. Hộp 2 vỉ x 10 viên nén

Xem chi tiết