Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

Alimazin® 5mg

SĐK: VD-25185-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg. Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Magnesi stearat. Chai 200 viên

Xem chi tiết

Alimazin® 5mg

SĐK: VD-23569-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg. Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Magnesi stearat. Hop 100 viên

Xem chi tiết

CETIRIZIN 10mg

SĐK: VD-24210-16. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Cetirizin dihydroclorid 10 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose 80, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol, Titan dioxid, Talc.

Xem chi tiết

CHLORPHENIRAMIN 4mg

SĐK: VD-24211-16. Mỗi viên nén chứa: Chlorpheniramin maleat 4 mg. Tá dược: Povidon, Lactose, Tinh bột bắp, Quinolin yellow, Magnesi stearat.

Xem chi tiết

IMEXOFEN® 180

SĐK: VD-19887-13. Mỗi viên nén bao phim chứa: Fexofenadin hydroclorid 180 mg. Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Cellulose vi tinh thể, Povidon, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxyd, Red iron oxyd, FD&C yellow...

Xem chi tiết

IMEXOFEN® 60

SĐK: VD-26167-17. Mỗi viên nén bao phim chứa: Fexofenadin hydroclorid 60 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Lactose monohydrat, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxyd, Oxyd sắt đỏ, FD&C yellow 6 lake.

Xem chi tiết
12