Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Imetoxim® 1g

Cefotaxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3, có phổ kháng khuẩn rộng. So với các cephalosporin thế hệ 1 và 2, Cefotaxim có tác dụng lên vi khuẩn Gram âm mạnh hơn và bền hơn với beta lactamase,...

Xem chi tiết