Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giãn mạch ngoại biên và hoạt hóa não

IMENOOPYL®

SĐK: VD-27900-17. Mỗi viên nén bao phim chứa: Piracetam 800 mg. Tá dược: Povidon, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, HPMC, Macrogol, Titan dioxyd. Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Xem chi tiết