Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

IMEFED® 250MG/31,25MG TB

SĐK: VD-31714-19. Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat powder) 250 mg, Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat - Syloid...

Xem chi tiết

IMEFED®DT 500mg / 125mg

SĐK: VD-31716-19. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên nén phân tán Imefed DT 500 mg/ 125 mg chứa: Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat compacted) 500 mg. Acid clavulanic (dưới...

Xem chi tiết