Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

IMEDROXIL® 500mg

SĐK: VD-20202-13. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat)500 mg. Thành phần tá dược: Magnesi stearat, Natri lauryl sulfat. Hộp 1 vỉ x 12 viên nang cứng.

Xem chi tiết