Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

Imedoxim® 100

Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim Proxetil) 100 mg, Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 viên

Xem chi tiết

Imedoxim® 200

Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim Proxetil) 200 mg, Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 viên

Xem chi tiết

Imedoxim® 200 (VNC)

Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim Proxetil) 200 mg, Viên nang cứng, Hộp 1 vỉ x 10 viên

Xem chi tiết