Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

ANDOL® BLUE – Hộp 100v

Mỗi viên nén dài chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Acid benzoic, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài.

Xem chi tiết

ANDOL® S

SĐK: VD-23570-15. Mỗi viên nén chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 500 mg, Phenylephrin HCl 10 mg, Clorpheniramin maleat 4 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Crospovidon, Povidon, Natri lauryl sulphat, Quinolin, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat.

Xem chi tiết

Carbocistein 100

SĐK: VD-26166-17. Mỗi gói thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Carbocistein 100 mg. Tá dược: Betacyclodextrin, Mannitol, Natri bicarbonat, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam.

Xem chi tiết

Carbocistein 200

SĐK: VD-25187-16. Mỗi gói thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Carbocistein 200 mg. Tá dược: Beta cyclodextrin, Mannitol, Natri bicarbonat, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Nước tinh khiết. Nước tinh khiết sẽ mất đi trong quá trình...

Xem chi tiết

CEDIPECT®

SĐK: VD-19889-13. Mỗi viên nang mềm chứa: Codein phosphat hemihydrat 10 mg, Glyceryl guaiacolat 100 mg. Tá dược: Sáp ong trắng, Lecithin, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 150, Glycerin, Vanilin, Titan dioxid, FD&C Blue 1 powder, FD&C Yellow 5 powder,...

Xem chi tiết

CEDIPECT® F

SĐK: VD-26855-17. Mỗi viên nang mềm chứa: Guaifenesin 100 mg. Dextromethorphan hydrobromid 10 mg. Phenylephrin hydroclorid 5 mg. Tá dược: Geloil SC, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 200, Glycerin, Dung dịch sorbitol 70%, Vanilin, Titan dioxyd, Lysin...

Xem chi tiết