Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

A.C Mexcold® Chai 200v

SĐK: VD-24206-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 325 mg, Chlorpheniramin maleat 2 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

A.C Mexcold® hộp 100v

SĐK: VD-24206-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 325 mg, Chlorpheniramin maleat 2 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

ACETYLCYSTEIN 200 – TB

SĐK: VD-26163-17. Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Acetylcystein 200 mg, Tá dược: Đường trắng, Mannitol, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

ACETYLCYSTEIN 200mg VNA

SĐK: VD-23568-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Acetylcystein 200 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat.

Xem chi tiết

ANDOL FORT®

SĐK: VD-22892-15. Mỗi viên nén chứa: Paracetamol 500 mg, Phenylephrin hydrochlorid 10 mg, Loratadin 5 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Povidon, Natri starch glycolat, Quinolin yellow, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

ANDOL® BLUE – Chai 200v

Mỗi viên nén dài chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Acid benzoic, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid. Chai 200 viên nén dài.

Xem chi tiết
123...