Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giảm đau-kháng viêm-hạ sốt

MEXCOLD® IMEX 500 Chai 200v

SĐK: VD-22905-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat. Chai 200 viên màu vàng - ngọc trai

Xem chi tiết

MEXCOLD® IMEX 500 Chai 200v

SĐK:  VD-22903-15, Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat. Chai 200 viên màu Hồng - Ngọc trai

Xem chi tiết

MEXCOLD® IMEX 500 Chai 200v

SĐK: VD-22901-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat. Chai 200 viên màu Tía - Ngọc trai

Xem chi tiết

MEXCOLD® IMEX 500 hộp 100v

SĐK: VD-22902-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat. Hộp 100 viên.

Xem chi tiết

MEXCOLD® Plus – Hộp 100v

SĐK: VD-30402-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 500 mg, Cefein 65 mg, Thành phần tá dược: Povidon, Natri lauryl sulfat, Cellulose vi tinh thể, Crospovidon, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Talc, Titan dioxyd, Macrogol 6000,...

Xem chi tiết

MEXCOLD®200 Chai 200v

SĐK: VD-26860-17. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 200 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Acid benzoic, Magnesi stearat. Chai 200 viên

Xem chi tiết
...234...