Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giảm đau-kháng viêm-hạ sốt

MEXCOLD® 150

SĐK: VD-26168-17. Mỗi gói Thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Paracetamol 150 mg, Tá dược: Manitol, Đường trắng, Povidon, FD & C Red 40 powder, Bột mùi dâu, Aspartam.

Xem chi tiết

MEXCOLD® 500 – chai 500 viên

SĐK: VD-24783-16; Mỗi viên nén chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 500 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Magnesi stearat, FD&C red 40 powder, Bột mùi dâu. Chai 500 viên

Xem chi tiết

MEXCOLD® 500 – Hộp 100 viên

SĐK: VD-24783-16; Mỗi viên nén chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 500 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Magnesi stearat, FD&C red 40 powder, Bột mùi dâu. Hộp 100 viên

Xem chi tiết

MEXCOLD® 650 – Hộp 100v

SĐK: VD-28965-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 650 mg, Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Natri starch glycolat, Povidon K30, Acid benzoic, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Candurin silver fine,...

Xem chi tiết

MEXCOLD® 650 Chai 200v

SĐK: VD-28965-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 650 mg, Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Natri starch glycolat, Povidon K30, Acid benzoic, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Candurin silver fine,...

Xem chi tiết

MEXCOLD® IMEX 500 Chai 200v

SĐK: VD-22904-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat. Chai 200 viên màu xanh - ngọc trai

Xem chi tiết