Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Vitamin & Khoáng chất

DIVACAL®

SĐK: VD-19891-13. Mỗi viên sủi bọt chứa: Calci lactat gluconat 2.940 mg. Calci carbonat 300 mg. (tương đương 500 mg Calci). Tá dược: Acid citric anhydrous, Natri bicarbonat, Povidon, Natri saccharin, Aspartam, Bột mùi cam, Macrogol.

Xem chi tiết