Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Diệt trừ ký sinh trùng

Albenca®200

SĐK: VD-29760-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Albendazol 200 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột tiền gelatin hóa, Natri starch glycolat, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, FD&C...

Xem chi tiết

BENCA IMP® 500

SĐK: VD-27896-17. Mỗi viên nén nhai chứa: Mebendazol 500 mg. Thành phần tá dược: Tinh bột tiền gelatin hóa, Mannitol, Đường trắng mịn, Tinh bột mì, FD&C yellow 6 powder, Natri saccharin, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica,...

Xem chi tiết