Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

COBIMOL®

SĐK: VD-24212-16. Mỗi gói Thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Thành phần dược chất: Paracetamol 100 mg. Clorpheniramin maleat 2 mg. Thành phần tá dược: Đường trắng, Natri saccarin, Lactose monohydrat, FD&C red 3 powder (E127), Bột mùi cam,...

Xem chi tiết