Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Cơ xương khớp

FlexoMAX®

SĐK: 5354/2018/ĐKSP. Sản phẩm Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe. Giúp tăng sinh dịch khớp, hỗ trợ làm giảm đau do khô khớp, viêm khớp. Giúp làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

Xem chi tiết