Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Cloxacillin® 0,5g

Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin natri) 0.5g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Cloxacillin® 1g

Cloxacilin natri 1g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Cloxacillin® 2g

Cloxacillin (dưới dạng Cloxacillin natri) 2g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ

Xem chi tiết