Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Claminat®1,2 g

Thành phần dược chất: Bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và kali clavulanat tương đương với: Amoxicilin 1000 mg, Acid clavulanic 200 mg, Thành phần tá dược: Không có. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha tiêm. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết