Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

CIPROFLOXACIN 500mg

SĐK: VD-22166-15. Viên nén bao phim. Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid) 500 mg. Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột bắp, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Hydroxypropyl methylcellulose, Talc, Titan dioxyd. Hộp 2 vỉ x...

Xem chi tiết