Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

CHLORPHENIRAMIN 4mg

SĐK: VD-24211-16. Mỗi viên nén chứa: Chlorpheniramin maleat 4 mg. Tá dược: Povidon, Lactose, Tinh bột bắp, Quinolin yellow, Magnesi stearat.

Xem chi tiết