Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

CETIRIZIN 10mg

SĐK: VD-24210-16. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Cetirizin dihydroclorid 10 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose 80, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol, Titan dioxid, Talc.

Xem chi tiết