Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Ceftizoxim® 1g

Ceftizoxim Natri 1g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Ceftizoxim® 2g

Ceftizoxim Natri 2g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Ceftizoxim®0,5 g

Ceftizoxim natri 500 mg. Bột Pha Tiêm. Hộp 10 lọ, T/240 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết