Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

CEFADROXIL 250mg

SĐK: DV-21305-14. Thốc cốm pha hỗn dịch uống. Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat) 250 mg. Tá dược: Mannitol, Aspartam, Bột mùi cam, Bột mùi quít, Hydroxypropyl methylcellulose, FD&C yellow 6. Hộp 12 gói x 1 gam.

Xem chi tiết