Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

CEDIPECT®

SĐK: VD-19889-13. Mỗi viên nang mềm chứa: Codein phosphat hemihydrat 10 mg, Glyceryl guaiacolat 100 mg. Tá dược: Sáp ong trắng, Lecithin, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 150, Glycerin, Vanilin, Titan dioxid, FD&C Blue 1 powder, FD&C Yellow 5 powder,...

Xem chi tiết

CEDIPECT® F

SĐK: VD-26855-17. Mỗi viên nang mềm chứa: Guaifenesin 100 mg. Dextromethorphan hydrobromid 10 mg. Phenylephrin hydroclorid 5 mg. Tá dược: Geloil SC, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 200, Glycerin, Dung dịch sorbitol 70%, Vanilin, Titan dioxyd, Lysin...

Xem chi tiết