Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

Carbocistein 100

SĐK: VD-26166-17. Mỗi gói thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Carbocistein 100 mg. Tá dược: Betacyclodextrin, Mannitol, Natri bicarbonat, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam.

Xem chi tiết

Carbocistein 200

SĐK: VD-25187-16. Mỗi gói thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Carbocistein 200 mg. Tá dược: Beta cyclodextrin, Mannitol, Natri bicarbonat, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Nước tinh khiết. Nước tinh khiết sẽ mất đi trong quá trình...

Xem chi tiết