Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tim mạch

Bimexsol – hộp 40 viên

SĐK: 70/2020/ATTP-CNGMP. Mỗi viên nang cứng chứa: Cao hạt dẻ ngựa (Aesculus hippocastanum L.) 270 mg. Phụ liệu: Dicalci phosphat khan (E341(ii)), Cellulose vi tinh thể, Talc, Magnesi stearat, Silicon. Hỗ trợ làm giảm triệu chứng và giảm nguy cơ...

Xem chi tiết