Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Bacsulfo®0,5g/0.5g

Cefoperazon 0,5g; Sulbactam 0,5g (dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn cefoperazon natri và sulbactam natri tỷ lệ (1:1)). Bột Pha Tiêm. Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết

Bacsulfo®1g/1g

Cefoperazon 1g; Sulbactam 1g(dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn cefoperazon natri và sulbactam natri tỷ lệ (1:1)). Thuốc Bột Pha Tiêm. Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết