Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

Alimazin® 5mg

SĐK: VD-25185-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg. Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Magnesi stearat. Chai 200 viên

Xem chi tiết

Alimazin® 5mg

SĐK: VD-23569-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg. Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Magnesi stearat. Hop 100 viên

Xem chi tiết