Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

ACETYLCYSTEIN 200 – TB

SĐK: VD-26163-17. Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Acetylcystein 200 mg, Tá dược: Đường trắng, Mannitol, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

ACETYLCYSTEIN 200mg VNA

SĐK: VD-23568-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Acetylcystein 200 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat.

Xem chi tiết