Đối tác

https://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/2016/08/dppharma.gif
Laboratoires DB PHARMA 1 bis rue du Commandant Rivière 94210 La Varenne Saint Hilaire Tél : 01.48.83.25.14 Fax : 01.48.83.27.57 db-pharma@db-pharma.com Website: www.db-pharma.com

Laboratoires DB PHARMA

1 bis rue du Commandant Rivière
94210 La Varenne Saint Hilaire

Tél : 01.48.83.25.14
Fax : 01.48.83.27.57

db-pharma@db-pharma.com
Website: www.db-pharma.com

Đối tác khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật