Thông báo chốt danh dách cổ đông tham dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

By Quốc Bình
03/03/2017 - 16:57

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của như sau:

– Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
– Mã chứng khoán : IMP.
– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
– Mệnh giá : 10.000 đồng ( mười ngàn đồng )
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2017
– Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2017.
1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
2) Nội dung cụ thể:
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Nội dung, thời gian và địa điểm đại hội: Sẽ thông báo sau.
Trân trọng.

Thông tin chi tiết: xem file đính kèm.

Nguồn: http://vsd.vn/22-p4c23-37993/913/IMP-To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017.htm

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật