Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 25 tháng 06 năm 2015 (25/06/2015 13:16)

By
25/06/2015 - 13:16

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 25 tháng 06 năm 2015

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Nghị quyết số 30 phiên họp của Hội đồng Quản trị ngày 24/06/2015.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật