Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty CPDP Imexpharm (13/11/2013 13:42)

By
13/11/2013 - 13:42

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường công ty CPDP Imexpharm thông qua chuyển đổi công ty TNHH Một Thành Viên REMEDICA thành công ty cổ phần và bán bớt phần vốn của Công ty CPDP Imexpharm. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,1%

Thông qua rút chức năng “Kinh doanh bất động sản” trong cơ cấu ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm để tập trung cho các họat động kinh doanh chính. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,4%

Chi tiêt nghị quyết: Xem tại đây.
Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật