IMP: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015 (06/05/2016 15:23)

By
06/05/2016 - 15:23

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/05/2016

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 201 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu. (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

– Thời gian thực hiện: 09/06/2016

– Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 09/06/2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số 4 đường 30-4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin chi tiết: xem file đính kèm.

Thông tin liên quan: http://www.vsd.vn/22-p4c23-33243/913/IMP-Chi-tra-co-tuc-nam-2015-bang-tien-mat.htm

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật