IMP: Lấy ý kiến bằng văn bản (13/11/2013 13:37)

By
13/11/2013 - 13:37

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Trụ sở chính: Số 4 đường 30-4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (84-67) 387 9941 – 3853 0578

Fax: (84-67) 385 3106

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Imexpharm

– Mã chứng khoán: IMP

– Mã ISIN: VN000000IMP0

– Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2009

– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến bằng văn bản

– Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/08/2009 đến ngày 26/08/2009

– Nội dung lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông về việc cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên REMEDICA trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (phạm vi ngành nghề kinh doanh).

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu IMP ngày 31/07, 03/08 và 04/08/2009.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật