IMP: Công bố thông tin giao dịch của cổ đông chiến lược (24/08/2016 10:10)

By
24/08/2016 - 10:10

Ngày 15/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm đã ban hành Nghị quyết 28/NQ-HĐQT-IMEX về cuộc họp định kỳ Quý II, trong đó tại Điều 7 có nội dung: “Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp (ngoại trừ Thành viên HĐQT có liên quan là Ông Trương Viết Vũ không có quyền biểu quyết) thông qua việc cho cổ đông chiến lược là Công ty CP Dược phẩm Pha No được thay đổi pháp nhân nắm quyền sở hữu số cổ phiếu IMP là 2.631.160 cổ phiếu, tương ứng 9,09% số cổ phiếu đang lưu hành của Imexpharm, sang công ty con do Công ty CP Dược phẩm Pha No nắm giữ 99,99% Vốn điều lệ, là Công ty CP Giải pháp phân phối và bán lẻ Phano. Công ty CP Dược phẩm Pha No và Công ty CP Giải pháp phân phối và bán lẻ Phano cùng cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản theo Hợp đồng mua bán cổ phần số 03/2014/HĐ-IMEX đã ký kết ngày 05/01/2015 giữa Công ty CP Dược phẩm Pha No và Công ty CP Dược phẩm Imexpharm”.

Công ty CP Giải pháp phân phối và bán lẻ Phano là công ty con trong nhóm công ty Pha No, ông Trương Viết Vũ là một trong các cổ đông sáng lập, đồng thời làm đại diện pháp luật với chức danh Tổng Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý; bán lẻ thuốc, dụng cụ, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng…

Việc giao dịch cổ phiếu dự kiến sẽ được thực hiện trong cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2016, sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty CP Dược phẩm Pha No và công ty con sẽ thực hiện giao dịch thỏa thuận trên sàn HSX.

Công ty CP Dược phẩm Pha No cam kết vẫn tiếp tục gắn bó lâu dài, giữ vững mối quan hệ hợp tác chiến lược trong sản xuất và kinh doanh dược phẩm với Imexpharm. Việc hợp tác giữa hai bên hiện đang được triển khai thuận lợi, theo đó Imexpharm đã đăng ký một số sản phẩm để sản xuất và phân phối riêng trong hệ thống của Pha No, dự kiến sẽ bắt đầu mang lại doanh thu cho Imexpharm từ năm 2017.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật