IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm Nhà Đầu Tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 18052016 (20/05/2016 17:21)

By
20/05/2016 - 17:21

IMP: Nhóm Amersham Industries Limited tăng tỷ lệ sở hữu lên 15.44%.

Tại ngày 19/05/2016, Amersham Industries Limited đã mua 1.2 triệu cp của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) nâng sở hữu từ 0.47% lên 4.62%, tương đương hơn 1.3 triệu cp.

Cùng ngày, Warcham Group Limited cũng đã mua vào 533,483 cp của IMP, tương đương tỷ lệ sở hữu 1.84% (trước đó, tổ chức này không phải là cổ đông IMP). Theo đó, tỷ lệ sở hữu tại IMP của nhóm cổ đông nước ngoài có liên quan tăng từ 9.45% lên 15.44% tương đương gần 4.5 triệu cp./.

Thông tin chi tiết: xem file đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật