IMP: Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 11 năm 2021

By Quốc Huy
09/12/2021 - 21:31

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 11/2021

Mặc dù hoạt động bán hàng dần được khôi phục sau thời gian dịch bệnh, tuy nhiên tổng doanh thu thuần và thu nhập của Imexpharm trong tháng 11/2021 giảm 17% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận trước thuế giảm 8,5%. Doanh thu ETC trong tháng 11 vẫn chưa phục hồi và giảm sâu ở mức 48,3% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu OTC trong tháng 11/2021 tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 11/2021 Lũy kế đến 11/2021 % Kế hoạch 2021 Lũy kế đến 11/2020 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 134,2 1.125,1 73,5% 1.174,9 -4,2%
Doanh thu thuần 134,0 1.108,3 1.163,3 -4,7%
Lợi nhuận trước thuế 26,9 202,0 69,7% 218,2 -7,4%

Lũy kế tổng doanh thu thuần và thu nhập tính đến hết tháng 11/2021 là 1.125,1 tỷ đồng giảm 4,2% so với 11 tháng của năm 2020 và bằng 73,5% so với kế hoạch năm. Tỷ trọng OTC/ETC trong cơ cấu doanh thu thuần là 62,4% và 37,6%. Hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo khi chiếm đến 94,1% trong tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm trong 11 tháng của năm 2021 giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng xấp xỉ 70% kế hoạch năm.
Imexpharm vẫn đang quản trị tốt các chi phí hoạt động. Cụ thể, giá vốn hàng bán trong 11 tháng giảm 4,1%, gần bằng với tốc độ giảm của doanh thu thuần và chi phí bán hàng giảm 6,0%, trong khi đó chi phí quản lý tăng 8,1% do công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn trong điều kiện dịch bệnh.
Hoạt động kinh doanh dần được phục hồi theo xu hướng thích nghi an toàn với dịch bệnh nên Imexpharm dự báo trong thời gian tới doanh thu của công ty sẽ tăng trưởng tốt hơn, đặc biệt là sự phục hồi của kênh ETC sau thời gian dài trì trệ do người dân hạn chế đến bệnh viện.

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 11/2021

Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng 11 năm 2021 đạt: 867.178 cổ phiếu. Trong đó có 269.900 cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh và phần còn lại 597.278 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận. Mặc dù lượng cổ phiếu giao dịch trong tháng 11/2021 tăng gần 60% so với tháng 10/2021, nhưng số lượng cổ phiếu được giao dịch tăng nhờ vào các giao dịch thỏa thuận, riêng đối với giao dịch khớp lệnh trong tháng 11/2021 gần như không biến động so với tháng 10/2021.
Khối lượng giao dịch của tháng 11/2021 chỉ bằng 28,4% so với cùng kỳ tháng 11/2020, trong đó khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ bằng 9,1% số lượng khớp lệnh của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thỏa thuận trong tháng 11/2021 tăng đáng kể so với tháng 11/2020, cụ thể khối lượng giao dịch thỏa thuận tăng gần 8 lần trong tháng 11/2021 so với tháng 11/2020.

III. KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

Imexpharm vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu hàng đầu là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, và tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe cho toàn bộ nhân viên Imexpharm trong tình hình dịch bệnh.
Hàng tồn kho và công nợ vẫn sẽ được kiểm soát chặt để đảm bảo dòng vốn lưu động cho Công ty. Ngoài ra, công tác dự báo nhu cầu hàng hóa cho năm 2022 cũng được triển khai để xây dựng các kế hoạch đối phó với những biến động của tình hình trong nước và quốc tế trong năm 2022.
Đồng thời, Công ty cũng có những chiến lược liên quan đến sản xuất và bán hàng được điều chỉnh theo xu hướng tiến dần đến việc thích nghi và chung sống an toàn với đại dịch.
Trong tháng 12, Imexpharm sẽ hoàn tất các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III, và việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Ngoài ra trong đợt này, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến. Dự kiến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được triển khai trong tháng 01/2022.
.

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR)
ĐC      : 63B-65B Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM.
ĐT      : (+84) 28.3866.9856
Email  : ir@imexpharm.com 

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật