Imexpharm – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/04/2015 (24/04/2015 16:30)

By
24/04/2015 - 16:30

Imexpharm - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/04/2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin thông báo đến Quý Cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/04/2015. Kính mời Quý Cổ đông và các nhà đầu tư xem chi tiết tại đây:

1. Nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/04/2015.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật