Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CPDP Imexpharm năm 2018

By Quốc Bình
08/05/2018 - 14:17

Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm xin gửi đến Quý cổ đông, nhà đầu tư Điều lệ thay đổi của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm năm 2018.
Điều lệ này của công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, được Hội đồng quản trị công ty thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2018.
Chi tiết điều lệ

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật