Công ty CPDP Imexpharm công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Deloite (12/06/2015 16:48)

By
12/06/2015 - 16:48

Imexpharm công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloite để kiểm soát xét kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật